Cartref

Ty o’r cyfnod “Celf a Chreft”yw Llwyn Derw ac wedi ei gofrestru yn Gradd 2 .Mae wedi ei gadw  i safon gyda nodweddion mewnol arbennig a hefyd gyda chyfleusterau modern.Mae’r nodweddion yn cynnwys cyntedd sylweddol a lle tan anghyffredin o baneli  pren a manylion art nouveau copr yn yr ystafell fwyta.

Gall y brecwast fod yn frecwast Cymreig gyda nwyddau lleol, cyfandirol neu lysieuol.

Mae 2 ystafell ensuite.Mae’r ystafell las wedi ei dodrefnu mewn pin.Yn yr ystafell Werdd mae gwely 4 postyn a gwely sengl fel y gellir ei ddefnyddio fel ystafell ddwbl, twin neu ystafell deulu.

Cynnigir cyfleusterau te a choffi, teledu a sychwr gwallt.Hetar smwddio a bwrdd smwddio ar gael ar ofyn.

Mae’r ty yn sefyll ar ben ei hun ac wedi ei leoli ynghanol coed derw a llwybrau coediog yn mynd i fyny  i stiwdio a golygfeydd hyfryd o’r mor, castell Harlech a’r Rhinogydd.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl gan John a Carys Meurig Parry

Mae yn artist gyda galeri yn yr eiddo.

O £35.00 – £37.50 y person y noson (10% i ffwrdd pan yn aros 3 noson neu fwy)